دسته‌بندی - صندلی داغ

صندلی داغ قسمت اول

صندلی داغ آیتم تازه ایست از گروه تصویری گیم ایمگ. در این آیتم جدید سعی خواهد شد که بزرگان و دست اندرکاران مهم و شاغل در صنعت بازی سازی کشور را روی صندلی داغ بنشانیم و با آنها را در بسیاری از مسائل به چالش بکشیم. در صندلی داغ در مبحث برای همه نوع. . .

متن کامل

تبلیغات