دسته‌بندی - NewsWeek

اخبار مهم هفته

سومین قسمت از NewsWeek صوتی هم منتشر شد. در این قسمت نیز به مانند دو شماره قبلی به نقل مهمترین حوادث و اخبار هفته اول بهمن خواهیم پرداخت و بررسی مختصری نیز بر آنان خواهیم داشت. این پادکست قرار است جمعه ی هر هفته، راس ساعت 5 و 7 بعد از ظهر، از رادیو. . .

متن کامل

تبلیغات