دسته‌بندی - داستان

در ابتدای کار هویت درستی نداشت. هنوز مشخص نشده بود آیا  Prince of Persiaاست یا شخصیتی جدید. مسئولین یوبی‌سافت هنوز به این نتیجه نرسیده بودند که چنین سرمایه گزاری را بر روی عنوانی جدید انجام دهند یا با تکیه بر نام سری PoP موفقیت خود را تضمین کنند. در. . .

متن کامل
داستان

داستان Dead Space

زمانی که ایشیمورا برای انجام عملیات معدن بر روی Aegis VII به مشکل برخورد می کند پیغامی را برای CEC مخابره می کند و در ادامه USG Kellion برای بررسی اوضاع به سمت. . .

تبلیغات