دسته‌بندی - نقد و بررسی

نقد و بررسی Battlefield 1

«بیش از 38 میلیون نفر در جنگ جهانی اول زخمی و کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامیان بودند. همین امر سبب شد تا جنگ جهانی اول را به عنوان خونین ترین جنگ در تاریخ بشریت نامگذاری کنند. اثرات این جنگ سبب تغییرات بنیادی در جهان قرن 20 شد و تا همین. . .

متن کامل

تبلیغات