دسته‌بندی - نقد و بررسی

انتقام گرفتن حس عجیب و قوی‌ای است که می‌تواند انسان‌ها را به هر کاری وادارد. انتقام یکی از مهم‌ترین پایه‌های داستانی Dishonored بود و اینبار نیز به نظر می‌رسد که هدف بازی تغییر چندانی نکرده و شخصیت اول بازی همچنان به دنبال پس گرفتن حق خود است. . .

متن کامل

تبلیغات