دسته‌بندی - نقد و بررسی

نقد و بررسی Perception

بازی‌های متوسط و بد همیشه ساخته و عرضه می‌شوند، این مسئله جدیدی نیست و شاید خیلی جلب‌توجه نکند. ولی در مواردی برخی از این بازی‌ها از ایده‌ای بکر و جذاب استفاده می‌کنند که سبب می‌شود عدم موفقیت کامل آن‌ها مخاطب را متأسف از عدم پرداخت مناسب کند. . .

متن کامل

تبلیغات