دسته‌بندی - پیش نمایش

خانه ای متروکه و مردی که به دنبال گمشده‌اش به آن پای گذاشته.  این ترس از ناشناخته‌هاست که او را بازپس می‌کشد.  اما راه دیگری وجود ندارد.  باید قدم در تاریکی گذاشت،  شاید بتوان آنچه از دست داده را دوباره باز یابد. پس از عرضه موفق Resident Evil 4 و با. . .

متن کامل

تبلیغات