Layout C

news

نسخه Nintendo Switch فیفا حاشیه ساز شد

در حالی که EA نمایش خاصی از FIFA در همایش معرفی Nintendo Switch نداشت، حضور جانشین استودیوهای جهانی EA یعنی Patrick Söderlund نشان از این بود که EA. . .

news

استودیوی Guerrilla Cambridge تعطیل شد

استودیوی Guerrilla Cambridge سازنده بازی مخصوص PS VR به نام Rigs و نسخه ویتا بازی Killzone Mercenary کنسول Vita تعطیل شد. این بازی در طی 19 سال اخیر. . .

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C (with load more button)

news

نسخه Nintendo Switch فیفا حاشیه ساز شد

در حالی که EA نمایش خاصی از FIFA در همایش معرفی Nintendo Switch نداشت، حضور جانشین استودیوهای جهانی EA یعنی Patrick Söderlund نشان از این بود که EA. . .

news

استودیوی Guerrilla Cambridge تعطیل شد

استودیوی Guerrilla Cambridge سازنده بازی مخصوص PS VR به نام Rigs و نسخه ویتا بازی Killzone Mercenary کنسول Vita تعطیل شد. این بازی در طی 19 سال اخیر. . .

تبلیغات