برچسب - Nintendo Switch

فروش کنسول‌ها در ماه گذشته میلادی افزایش پیدا کرد
news

فروش کنسول‌ها در ماه گذشته میلادی افزایش پیدا کرد

وی جی مگ: در حالی که NPD به تازگی آمار فروش بازی‌ها و کنسول‌ها را در بازار آمریکا در ماه ژانویه منتشر کرد که به نظر می‌رسد فروش کنسولها در ماه گذشته میلادی افزایش پیدا کرده است. به گزارش وی جی مگ، این خبر کمی جالب است چون طبق سنت همیشگی بعد از پایان فصل تعطیلات سال جدید میلادی فروش. . .

متن کامل

تبلیغات