بازی های ایرانی گزارش و مصاحبه

بازی میرمهنا در PRESS TV

شبکه PRESS TV یکی از کانال های خبری کشورمان است که به زبان انگلیسی اخبار خود را منتشر می کند. اخیرا این شبکه، گزارشی از روند ساخت بازی ایرانی میرمهنا تهیه کرده و مصاحبه های کوتاهی نیز با عوامل ساخت آن داشته است که ویدئوی آن را می توانید در پلیر زیر مشاهده کنید یا آنرا از طریق لینک پایین، دانلود نمائید.

____________________________
[download id=”768″] [download id=”770″]

تبلیغات