news

برای استفاده از Xbox One نیازمند اتصال دائم به اینترنت نیستید

بالاخره شرکت مایکروسافت به تمامی شایعات پایان داد و رسما اعلام کرد که کنسول نسل بعدیش یعنی Xbox One نیازمند اتصال دائم به اینترنت نیست.شرکت مایکروسافت پس از معرفی کنسول خودش این خبر را اعلام کرد.

Don Mattrick رئیس بخش Xbox شرکت مایکروسافت گفت :

خیر , شما نیازمند اتصال دائم به اینترنت نیستید.ما از شما بازیبازان پشتیبانی می کنیم.

جناب ماتریک رسما با این صحبت ها به تمامی شایعات پیرامون پیرامون این موضوع پایان داد.هر چند باید به خاطر داشته باشیم برای استفاده ی هر چه کاملتر از Xbox One همچنان نیازمند اتصال به اینترنت هستید زیرا همانطور که در کنفرانس مایکروسافت اشاره شد استفاده از سیستم های ابری و اینترنت برای دیدن تلویزیون و سریال ها و … الزامیست.

تبلیغات