news

تبلیغ شرکت خودروسازی McLaren برای Xbox 720

Gameemag---Forza
Gameemag---Forza

Xbox در حال رونمائی یک چیز استثنائی است.

این جمله توسط کارخانه ی خودروسازی McLaren Automotive اعلام شد.

خودرو های این کمپانی در سری قبلی بازی های Forza Motorsport  و Project Gotham Racing به عنوان خودرو های برتر معرفی شده بودند و با این تفاسیر به نظر میرسد که یکی دیگر از عناوین این سری بازی ها برای Xbox بعدی در نظر گرفته شده باشد.

عکس زیر نیز در ماه فبریه منتشر شده بود و شایعه ها بر این اساس بود که  Project Gotham Racing 5 در حال ساخت است، حال با تبلیغ این شرکت خودروسازی، شایعه ی ساخت این بازی نیز قوت گرفته است.

تبلیغات