news

سونی قول داد که GT6 تاخیر نخواهد خورد

بسیاری از PS3 بازان تاخیر GT5 را به خوبی به یاد دارند. سونی خبر های خوبی مبنی بر اینکه ششمین بازی از این سری به هیچ وجه با تاخیر منتشر نخواهد شد و کریسمس سال 2013 این بازی را خواهید دید،دارد.مدیر ساخت بازی تضمین کرد Gran Turismo 6 دلیلی ندارد که با تاخیر منتشر شود و از برنامه اش عقب بیافتد. بازی GT6 به گفته سازندگانش در حدی نبود که برای PS4 منتشر شود و هنوز سری بازی های گرن توریسمو به حداکثر قدرت نسل های فعلی نرسیده اند اما GT6 به این قدرت دست خواهد یافت و همچنین دلیلی دیگر آورند که ما هنوز از PS3 داران حمایت می کنیم و به این زودی بازی های این نسل را فراموش نخواهیم کرد .اگر به کنسول هایی که این سری  بازی در آنها منتشر شده دقت کنیم برای کنسول پلی استیشن دو بازی GT و GT2 ، برای کنسول PS2 بازی های GT3 و GT4 و برای PS3 بازی های GT5 و GT6 در نظر گرفته شده بود و احتمال دارد GT7 و GT8 را در PS4 ببنیم !

تبلیغات