news

شایعه:کنسولی جدید از Sega در E3 رونمایی می شود

سگا یکی از شرکت های قدیمی در کنسول سازی است،به تازگی تصویر مرموز زیر که از طرف یکی از کاربران NeoGAF منتشر شده است،این حدس ها و شایعات را به پا کرده است. شاید نام این کنسول احتمالی Spectrum باشد.همچنین همراه این تصویر جمله ژاپنی:جهانی جدید از سرگرمی ها،هک شده است.حدس های دیگری که می توان زد اینست که شاید سرویس دیجیتالی جدیدی در راه باشد.باید تا e3 صبر کرد.آیا کنسولی دیگر در راه است؟!

spectrum-sega

محمد جلیلی

تحریره گیم ایمگ

2 نظر

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید

تبلیغات