news

مایکروسافت : “ما از اهمیت بازار عناوین دست دوم آگاهی کامل داریم”

Gameemag---Xbox-One-Controller
Gameemag---Xbox-One-Controller

در صحبت هایی با خرده فروش امریکایی گیم استاپ , جناب فیل اسپنسر به این خرده فروش گفت که ما از اهمیت بازارهای عناوین دست دوم و تاثیرش بر روی اقتصاد یک کنسول بازی به طور کامل اگاهی داریم.ایشان از دادن جزئیات درباره ی این مسئله خودداری کردند و تنها اعلام کردند یکی از معیار های کنسول نسل بعدی ما یعنی Xbox One در نظر گرفتن بازار های دست دوم می باشد.

خب ما بعدا در مورد اینکه “چطور” این عمل صورت خواهد گرفت صحبت خواهیم کرد ولی من می خواهم بگویم که از اهمیت بازار های عناوین دست دوم کاملا اگاه هستیم.بازار عناوین دست دوم در این نسل بسیار اهمیت داشت و ما Xbox One را با اندیشه ی مهم بودن عناوین دست دوم در نسل بعد طراحی کردیم.ما بعد ها بیشتر در مورد جزئیات صحبت می کنیم اما مردم باید بدانند که وجود امکان اجرای بازی های دست دوم بر روی کنسول ما یکی از معیار های ما برای طراحی این کنسول بود.

تبلیغات