پادکست مهمترین ها

پادکست هفتگی گیم ایمگ : شماره دوازدهم

وقتی سیاستهای کشورهای بزرگ و ثروتمند برای بیشتر قدرتمند شدن به سمت این قضیه پیش می رود که باید کشورهای ضعیف ،له شوند تا ایدآل ها و آرمانهای آنها پابرجا بماند ، ابزارها معنی پیدا می کنند. در این راه فقط و فقط تفکر است که می تواند خواسته های استعمارگران را به واقعیت نزدیک کند و پیاده سازی این تفکر احتیاج به ابزار دارد و یکی از این ابزارها “گیم و دنیای گیم” است. این خلاصه ای بود از هدفی که از مطرح کردن موضوع این شماره پادکست در نظر گرفته بودیم. و شما دوستان می توانید با دانلود شماره دوازدهم پادکست در جریان کامل نظرات دوستان در مورد موضوع این شماره قرار بگیرید.

[download id=”729″] [jwplayer config=”mp3player” mediaid=”2904″] [download id=”730″] [jwplayer config=”mp3player” mediaid=”2909″]

 

تبلیغات