پادکست مهمترین ها

پادکست گیم ایمگ: شماره بیست و پنجم

پادکست بیست و پنجم گیم ایمگ. البته با چند روز تاخیر به خاطر مشکلات اینجانب میثم قربانی. پادکست روز شنبه حاضر بود و متاسفانه مشکلاتی برای اینجانب میثم قربانی پیش آمد که فرصتی برای ارسال آن بر روی سایت بوجود نیامد. و تاخیر این هفته پادکست به طور کلی از اینجانب بود و گروه پادکست بدون هیچ تاخیری کار خود را انجام دادند. دنیای گیم شما در این هفته بسیار جالب و شنیدنی می باشد و آیتمهای دیگر هم در این پادکست همانند گذشته قرار داده شده اند.

مدت زمان : 27 دقیقه و 53 ثانیه

https://goo.gl/HXEOBw

[download id=”1437″]                                         [download id=”1436″]

مهلت شرکت در مسابقه و دنیای گیم تمام شده است

تبلیغات