news

Deus Ex: The Fall تائید شد

 استودیو Eidos Montreal سازنده بازی Deus Ex:Human Revolution  در توییتر  خود Deus Ex: The Fall را تائید کرد.

متن توییت اینگونه بود:

?Are YOU ready for The Fall

مدتی پیش نیز شایعات مختلفی از Deus Ex: The Fall منتشر شد از جمله ثبت چند دامین به این نام.

نظر شما چیست؟آیا این دنباله نسخه قبلی است یا یک چیز دیگر؟

تبلیغات