news

EA سه دامنه در رابطه با FIFA World به ثبت رساند

gameemag
gameemag

Electronic Arts بر اساس نام تجاری FIFA World سه دامنه را به ثبت رساند.

با این حال، هنوز مشخص نیست که Electronic Arts این دامنه ها را به چه دلیل به ثبت رسانده است، البته احتمالات زیادی در مورد این علامت تجاری وجود دارد. شاید این دامنه یک IP جدید و یا یک پورتال آنلاین باشد.

در E3 منتظر جزییات بیشتر در مورد این دامنه ها باشید.

این دامنه ها عبارتند از: eafifaworlds.com، easportfifaworlds.com و easportfifaworld.com.

دیدگاه یک خبرنگار:

اگر به نام این دامنه ها بنگریم متوجه می شویم که این علامت تجاری می تواند یک عنوان ورزشی باشد. البته با توجه به این که در سال آینده جام جهانی 2014 آغاز می شود این سه دامنه می توانند مربوط به عنوان FIFA World CUP 2014 نیز باشد.

تبلیغات