news

EA و DICE در E3 2013 برای اولین بار بخش مولتی پلیر Battlefield 4 را نشان خواهند داد

gameemag
gameemag

EA گفت: Battlefield 4 در کنفرانس مطبوعاتی ما در E3  یک عنصر مهم خواهد بود. در حال حاضر روشن شده که در طول کنفرانس مطبوعاتی، EA و DICE برای اولین بار گیم پلی بخش مولتی پلیر Battlefield 4 را نشان می دهند.

این همه چیز نیست. DICE در طول مراسم E3 صحنه هایی از بخش چند نفره بازی را نشان می دهد، و کسانی که در این مراسم حضور داشته باشند فرصتی خواهند داشت تا برای اولین بار این بازی را تجربه کنند.

تبلیغات