news

Live TV در هنگام لانچ Xbox One تنها در امریکا در دسترس می باشد + نیازمند به گیرنده ای جداگانه برای استفاده از آن

به نظر می رسد که قابلیت های Live Tv در ابتدای لانچ Xbox One تنها در اختیار بازیبازان امریکایی قرار می گیرد.Live TV و Kinect navigation همچنین Live TV و One Guide, Trending, و NFL در ابتدای لانچ تنها در اختیار بازیبازان امریکایی قرار می گیرد.به نظر می رسد که شرکت مایکروسافت بعد ها قصد دارد تا این قابلیت ها را در اختیار دیگر بازیبازان نیز قرار دهد.

همانطور که در کنفرانس مایکروسافت نیز گفته شد” Live Tv به یک دستگاه گیرنده ی دارای خروجی HD-MI نیازمند است”.این دستگاه گیرنده به صورت جداگانه به فروش خواهد رسید.

تبلیغات