برچسب - بازی Children Of Morta

APAN

بازی Children of Morta جدیدترین آپدیت رایگان خود را منتشر کرد. در این آپدیت که از امروز در دسترس است یک کاراکتر جدید به نام APAN به بازی اضافه می شود. این کاراکتر قابلیتهای جدیدی دارد و در بازی نیز قابلیت انتخاب را دارد. بازی Children of Morta سوم. . .

متن کامل