اولین نگاه

تیراندازی با کمان Wii

کنترلرهای کنسول های مختلف، مخصوصا آنهایی که دارای سنسورهای حرکتی هستند، ظرفیت بالقوه زیادی برای طراحی گیم پلی های متنوع دارند. اما کمتر بازیهایی هستند که از این امکانات به خوبی استفاده نمایند. تیراندازی با کمان یا Archery از مجموعه بازیهای Wii Sports Resort استفاده بسیار جالبی از کنترلرهای Wii میکند و به شما اجازه می دهد، شکل جدیدی از گیم پلی و تعامل با بازی را تجربه کرده و از آن لذت ببرید.

[private_gold] [download id=”80″] [download id=”81″] [download id=”82″] [download id=”83″]
[/private_gold]

[download id=”84″]

تبلیغات