برچسب - 1080p60

بعد از عرضه خوب و موفقیت آمیز بازی Project Cars به دلیل مشکلات به وجود امده برای این بازی روی کارتهای AMD و همچنین مشکلاتی روی کنسول XOne کمی از محبوبیت این بازی کاسته شد. ویدئوی پیش رو مقایسه ای بین پلتفرمهای مختلف است که این بازی روی آن اجرا شده. . .

متن کامل