دسته‌بندی - مجله بازی

بازی ایرانی مجله بازی

کاور – قسمت اول

مجله تصویری کاور در مورد اخبار بازی های رایانه ای و حواشی آن است. همچنین سعی می کند تا تمامی اتفاقات و حوادثی که در حوزه بازی های رایانه ای کشور اتفاق می افتد. . .

تبلیغات