مجله بازی

VGMAG یک ساله شد

به سرعت برق و باد گذشت. گویا همین دیروز بود که با امید و آرزو سایت GAMEEMAG را. . .

VGMAG یک ساله شد

دسته‌بندی - مجله بازی

بازی ایرانی مجله بازی

کاور – قسمت دوم

در دومین قسمت از کاور به بررسی حوادث مهمی می پردازیم که در چند وقت اخیر در دنیای بازی های رایانه ای ایران اتفاق افتاده اند. حوادث و اخباری مثل جشنواره بازی سازی و یا بن. . .

مجله بازی بازی ایرانی

کاور – قسمت اول

مجله تصویری کاور در مورد اخبار بازی های رایانه ای و حواشی آن است. همچنین سعی می کند تا تمامی اتفاقات و حوادثی که در حوزه بازی های رایانه ای کشور اتفاق می افتد. . .