برچسب - WiiU

طراحی شخصیت Link در جریان توسعه Breath of the Wild صد بار تغییر کرده

وی جی مگ: رونمایی و عرضه The Legend of Zelda: Breath of the Wild با ایجاد تغییرات زیاد در طراحی ظاهر شخصیت Link همراه شد. امری که با استفبال طرفداران قدیمی نیز مواجه شد. با این حال به نظر می‌رسد طراحی شخصیت Link در جریان توسعه Breath of the Wild صد. . .

متن کامل