برچسب - dusk gameplay

dusk gameplay

بعد از پشت سر گذاشتن دورانی که طی آن تنها شاهد انتشار شوترهای اول شخص نظامی بودیم، بار دیگر آثاری مانند Doom در صنعت بازی حضور پیدا کرده و ثابت کردند که فعلا بازار خوبی برای این دست شوترهای Run n Gun وجود دارد. همراه وی جی مگ باشید با Dusk Gameplay. . .

متن کامل

تبلیغات