اخبار بازی

نکته مخفی Dark Souls در نقشه جدید Rainbow Six Siege

نکته مخفی Dark Souls در نقشه جدید Rainbow Six Siege

وی جی مگ: گیمرها موفق به کشف ایستراگ بازی Dark Souls در نقشه جدید تحت عنوان Fortress شدند.

به گزارش وی جی مگ، درون نقشه Fortress بازی  آتشی وجود دارد که در نگاه اول بسیار عادی جلوه می‌کند. اما اگر از زاویه‌ای دیگر به آن نگاه شود متوجه می‌شویم این آتش در اصل ادای احترامی به سری بازی است. کاربری از وبسایت Reddit به اسم NikoLetsGoBwlin از نکته مخفی در نقشه جدید Rainbow Six Siege رونمایی کرد.

این شخص نشان داد چنان‌چه پلیر در کنار این آتش به‌ گونه‌ای از یک Drone استفاده کند با مانور آن چهره متفاوتی از آتش مورد بحث به نمایش گذاشته می‌شود که Bonfire سری بازی را یادآور می‌شود. اگرچه در تمامی بازی‌ها می‌توانیم افکت آتش را مشاهده کنیم اما قطعا آتشی که در وسط آن یک شمشیر قرار داده شده باشد اشاره مستقیم به ساخته دارد.

تنها بازی نبوده که از این طریق نکته مخفی در رابطه با را درون خود جای داده است. برای مثال در یک نقشه به خصوص از Overwatch هم پلیرها اتاقی را پیدا می‌کردند که از سنگ ساخته شده بود و در میانه آن یک آتش به همراه یک شمشیر قرار داشت.