اخبار بازی

Watch Dogs درجه سنی M گرفت

Watch Dogs درجه سنی M گرفت 4

در حالی که همه منتظرند تا یوبیسافت از تاریخ دقیق انتشار بازی محبوب خود بگوید، ESRB به بازی Watch Dogs درجه سنی M را داد. این درجه سنی برای تمامی پلتفرم هاست. در خلاصه گزارش نظام رده بندی سنی بازی ها به این بازی به دلایل محتوای خشونت آمیز، خونریزی، عریان بودن، استفاد از الکل و … این درجه عطا شده است. همچنین در این گزارش هیچ قسمتی از بازی اسپویل نشده است. یوبیسافت این بازی را به خاطر مشکلات مالی خود تا بهار سال 2014 تاخیر زد.

محمد سلیمی

محمد سلیمی

گیمر و منتقد بازی-عکاس,فیلم بردار و تدوینگر