برچسب - 2019 games

Most anticipated games

هفته گذشته به مهم‌ترین اتفاقات صنعت بازی در سال 2018 میلادی پرداختیم و این هفته در تاپ 10 سعی کرده‌ایم مورد انتظارترین بازی‌های سال 2019 را مرور کنیم. بازی‌هایی که یا تاریخ عرضه دقیقی دارند یا تایید شده که در سال 2019 برای پلتفرم‌های مختلف منتشر. . .

متن کامل

تبلیغات