برچسب - Roguelike

below gameplay

احتمالا سبک بازی Roguelike به گوش شما خورده است. سبک بازی ای که با شنیدن آن یاد سختی بازی می افتید. حالا همین سبک را در یک بازی با دوربین ایزومتریک Top-Down مخلوط کنید. نتیجه بازی Below خواهد بود. یک بازی اکشن ادونچر روگ لایک با دوربینی از بالا به. . .

متن کامل

تبلیغات