برچسب - Batman: Arkham Crisis

شایعاتی تازه درباره بازی جدید Batman

وی جی مگ: پیش از این بسیاری از شایعات حاکی از آن بودند که استودیو Rocksteady در حال ساخت اثری با اقتباس از دنیای Superman است. موضوعی که سرانجام توسط خود استودیو تکذیب شد. اکنون شایعات درباره بازی جدید Batman بیان می‌دارند که خالقان اصلی مجموعه. . .

متن کامل