برچسب - Doctor Octopus

ساخت بازی‌های ابرقهرمانی به قدری جذاب است و همراه با خود امتیاز‌هایی را به همراه دارد که از ابتدای شکل گیری صنعت بازی بسیاری از تولیدکننده‌ها و ناشرها را درگیر خود کرده. در این میان اما Spider-Man به واسطه در اختیار داشتن تعداد زیادی طرفدار همواره. . .

متن کامل