برچسب - بازی ایرانی

حدف سیستم نمره دهی

سالهای سال است که به این فکر می‌کنم که یک بازی چگونه نمره‌دهی می‌شود؟ آیا حذف سیستم نمره دهی کاری درست است؟ واقعا تا بحال فکر کرده‌اید که یک بازی چگونه نمره‌دهی می‌شود؟ از تمام منتقدین مطرح داخلی و یا خارجی این را سوال بپرسید. چه جواب قانع کننده‌‌ای. . .

متن کامل