برچسب - بازی Ghost recon

بررسی بازی Ghost Recon Breakoint

اجاره دهید این مطلب را با بیتی زیبا از سعدی که می‌گوید، «ترسم نرسی به کعبه‌ای اعرابی، کین ره که تو می‌روی به ترکستان است» شروع کنم، که کاملا در وصف یوبی‌سافت و عنوان «Ghost Recon Break Point» می‌توان از آن استفاده کرد! همراه وی جی مگ باشید با نقد و. . .

متن کامل