برچسب - Bright Memory

قرنطینه

این روزها که ویروس کرونا همه دنیا را مورد عنایت قرار داده! عذرخواهی میکنم، منظورم این بود که این روزها که ویروس کرونا حسابی همه را درگیر خود کرده است و از درس و مدرسه و دانشگاه و کار و…. هم چندان خبری نیست، بهترین راه حل ماندن در خانه و یا. . .

متن کامل