شما اینجا هستید: وی جی مگ > Hideo Kojima’s Death Stranding

برچسب - Hideo Kojima’s Death Stranding

بالاخره بعد از چند سال کار و زحمت آخرین ساخته Hideo Kojima به بازار عرضه شد. بازی ای که ساخت آن با جدایی هیدئو از کونامی شکل گرفت و اخبار زیادی در مورد آن در این چند سال شنیده شد. آخرین ساخته Kojima یعنی دث استرندینگ، چند روز از عرضه آن بیشتر نگذشته. . .

متن کامل
E3 2016

در کنفرانس Sony در E3 2016 چه گذشت؟

Sony در E3 امسال یک کنفرانس طوفانی داشت. عناوین معروف و مورد انتظار زیادی نیز در این کنفرانس معرفی شدند که شدیدا مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. پس درکنارهم،. . .