برچسب - NBA 2K 22

NBA 2K 22

رابطه طرفداران بسکتبال با 2K NBA چند سالی می‌شود که تبدیل به رابطه عشق/نفرت شده است. بازی جنبه های بسیاری دارد که نمی‌توان عاشقشان نشد، همانطور که نفرت ورزیدن به برخی جنبه های دیگر آن اجتناب ناپذیر است. NBA 2K 22 اما همچنان همانند عناوین قبلی سری،. . .

متن کامل