برچسب - old man’s journey

نقد و بررسی Old man's Journey

در مورد آثاری خاص، به کار بردن کلمه بازی چندان مناسب نیست و گاهی اصطلاح Interactive experience (تجربه تعاملی) بیشتر صادق است. این‌گونه آثار که Walking simulator ها جزئی از آن‌ها هستند، فاقد مکانیک گیم‌پلی خاص بوده و بیشتر مشغول ارائه داستان به همراه. . .

متن کامل