برچسب - Remothered: Broken Porcelain

Remothered Broken Porcelain

بازی Remothered Broken Porcelain ادامه بازی ترسناک مستقل Tormented Fathers است که در سال 2018 عرضه شد. وقتی بازی مستقل بازخورد مثبتی دریافت می‌کند، ساختن ادامه برای آن کار بسیار سختی است. چون بازی‌های مستقل معمولا چشم به ساختن ادامه ندارند و فقط. . .

متن کامل