برچسب - Run & Gun

DOOM Eternal چیست

آیا میخواهید بدانید DOOM Eternal چیست ؟ با دیدن تریلر پیش رو شاید بیشتر با این بازی آشنا شوید. یک بازی بسیار جذاب و البته یک بازی برای عاشقان Run & GUN. بازی بی مغزی که در آن فقط خواهید موجودات اهریمنی را سلاخی خواهید کرد و بدون هیچ رحم و لطفی. . .

متن کامل