برچسب - Sonic 2

Sonic Origins

اگر نزدیک یا بیشتر از سی سال سن دارید، بدون شک با سری عناوین سونیک آشنا هستید و خاطرات زیادی را از دوران ناب مگادرایو به همراه دارید. تا کنون نسخه‌های زیادی از سری کلاسیک سونیک، برروی پلتفرم‌های مختلف منتشر شده و اگر هم منتشر نشده به واسطه شبیه. . .

متن کامل