برچسب - Sun Wukong

یک گیم‌پلی حدود دوازده دقیقه از بازی Black Myth: Wukong منتشر شد. البته که این گیم‌پلی بیشتر برای نمایش قدرت موتور بازی سازی Unreal Engine 5 ست ولی با اینحال نمی‌شود گیم‌پلی جذاب این بازی را نادیده گرفت. Black Myth: Wukong داستانیست که در چین قرن. . .

متن کامل