برچسب - Swordfish Studios

GRID Legends

وقتی EA استدیوی Codemasters را خرید، خیلی‌ها نگران قطع شدن یکی از معدود خط لوله‌های تزریق بازی‌های سبک رانندگی با کیفیت به بازار شدند. اما خوشبختانه مشخص است که Codemasters توانسته معامله خوبی انجام دهد و در عین بهره‌گیری از مصونیت مالی زیر چتر EA. . .

متن کامل