برچسب - Team17

Thymesia

بعد از تجربه انواع و اقسام عناوینی که اکنون با سبک Souls شناخته می‌شوند، هنوز هم یک عنوان اصلی وجود دارد که جایگاه خاصی را قلب طرفداران تسخیر کرده و آن عنوان چیزی نیست جز Bloodborne. دلیل به میان آوردن نام این عنوان، شباهت بسیار بالای عنوان Thymesia. . .

متن کامل