شما اینجا هستید: وی جی مگ > the game award

برچسب - the game award

مراسم The Game Awards 2019
TGA 2019

دانلود مراسم The Game Awards 2019

مراسم The Game Awards 2019 بامداد روز گذشته برگزار شد و بهترینهای صنعت گیم معرفی شدند. شاید به زعم بسیاری نتایج دلچسب نبود ولی این مورد که رضایت همه کس در اینچنین مراسماتی کسب نمیشود، یک امر طبیعی و بدیهیست. همینکه سالیانه بهترینهای صنعت گیم دور. . .

متن کامل