برچسب - We Create Stuff

In Sound Mind

مدتی زیادی‌ست که عناوین ژانر ترس و وحشت مسیر خود را گم کرده و دیگر شاهد آثاری به مانند سری سایلنت هیل نیستیم. این خلاء به مدت بسیار محدودی توسط دمویی که P.T. نام گرفت پر شد اما تمامی امیدها با کنسل شدن آن پروژه خاموش شدند. همراه وی جی مگ باشید با. . .

متن کامل