یادداشت

محمد رضا شجریان – استادی رفت که جایگزینی ندارد

محمد رضا شجریان
امروز استاد محمد رضا شجریان در 80 سالگی دار فانی را وداع گفت. استادی رفت که جایگزینی ندارد.

آری همه چیز به گیم ربطی ندارد ولی برخی آدمها تکرار ناپذیرند.

اگر با موسیقی سنتی و اصیل ایران و آواز ایرانی آشنایی داشته باشید متوجه عظمت استاد شجریان در این حوزه خواهید شد.

روحش به مراتب در حال حاضر شادتر است چون استادی بود که در مملکت خودش نمیتوانست بخواند.

ساعتها و روزها و هفته ها و ماه ها و سالها با نوای استاد شجریان سپری کرده ایم و فقط و فقط میتوانیم بگوییم:

ایرانی مدیون تو و نوای دلنشین توست.این پست کامنت نخواهد داشت. چون نیازی نیست.

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت