گیم ویدئو

شتاب در فروگاه!!!

تصور کنید که در فرودگاه هستید و در حال انجام یک با گوشی همراه خود هستید. را تا جایی پیش برده اید که در حال ثبت رکورد جهانی در آن هستید و در همین حین اعلام می شود که پرواز شما در حال مسافر گیریست و درهای هواپیما تا لحظاتی دیگر بسته می شود و بدتر از همه Pause ندارد!!! شما را در این هنگام چه می شود؟

 


دانلود

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت VGMAG

2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
کاوه آرانیان

HAHA
Face Of A New Hero
LOL
بسی خندیدیم

Payam Arabzadeh

Nice, از این جور آیتما بازم گیر آوردین حتماً بذارین تنوع خوبیه 😎