Live From E3 2018

Live From E3 2018

در صورتی که مایل به پخش ویدئو نیستید با Pause‌ کردن آن از حجم اینترنت شما استفاده نمی‌شود.

بعد از پایان یافتن هر کنفرانس لینکهای آنها جایگزین پخش زنده خواهند شد.کنفرانس EA PLAY در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس Microsoft در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس Bethesda در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس Square Enix در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس UBISOFT در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس PC Gaming در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس PLAYSTATION در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P


کنفرانس Nintendo در E3 2018

دانلود 1080P

دانلود 720P

دانلود 360P

۱۶ نظر

برای ارسال نظرتان اینجا کلیک کنید