اخبار بازی

Alien: Isolation بر روی نسل بعد با کیفیت 1080p اجرا می شود

Alien: Isolation بر روی نسل بعد با کیفیت 1080p اجرا می شود 4

با توجه به پستی که در توییتر قرار گرفته است این بازی با کیفیت 1080P بر رو دو کنسول نسل بعد اجرا خواهد شد:

“خوشحالیم که تایید کنیم بازی بر روی نسل بعد با کیفیت 1080P اجرا خواهد شد.”

https://twitter.com/AlienIsolation/s…49251347058688

میثم قربانی

میثم قربانی

مدیر سایت