برچسب - بازی Far Cry 6

far cry 6

قبل از اینکه به نقد و بررسی بازی Far Cry 6 بپردازیم باید ابتدا پاسخ یک سوال اساسی را یافت: «معنی دیوانگی چیست؟» خب از قضا خود سری FC پاسخی برای این سوال دارد: «اینکه کاری را مجدد تکرار کنی و هربار انتظار داشته باشی اتفاق دیگری بیافتد!» اگر با سری. . .

متن کامل